Hvordan bruke de grafiske virkemidlene til å skape godt design?

For å skape god grafisk design bør vi bruke komposisjonsprinsippene, lær mer om de grafiske virkemidlene.

1. Kontrast
Viktig å bruke kontrast for å skape motsetninger eller forskjeller. Forskjeller skaper spenning og liv som gjør at komposisjonen blir mer livlig og mindre monoton.
f.eks: Et spennende design oppstår gjerne mellom elementer hvis man bruker ulike størrelser eller styrker (kontrast.)
Det er flere måter å skape kontraster og forskjeller på: størrelse, form, styrke, struktur, mønster eller uttrykk.

2. Bevegelse
Ved bruk av bevegelse kan vi skape orden, system og oversikt. Bevegelse skaper liv. Uten bevegelse kan en komposisjon bli monoton og kjedelig.
F.eks: Når du skal motta et budskap, vil du alltid prøve å skaffe deg oversikt, du leter etter et system. Skjønner du da ikke systemet, rekkefølgen mister du som kunde oversikten og interessen.
Bevegelser skaper du ved å lage oversikt, system og orden i designet slik at øyet umiddelbart oppfatter et system.

3. Balanse
Å finne balansen er viktig i alt vi gjør i hverdagen, også innenfor design. Suksessen ved god design er å finne balansen i bruk av kontraster og bevegelse. Det er da vi oppnår gode proporsjoner og får utnyttet virkemidlene godt ved riktig bruk av balanse.
F.eks: Balanse i design handler om følelser, produktet du designer må gi en følelse av at elementer, kontraster og bevegelse oppveier hverandre. Elementene må justeres, forandres og flyttes slik at man skaper en følelsesmessig balanse i designet.

4. Enhet
For god komposisjon må formspråket være ensartet gjennom hele komposisjonen. Det er da vi først kan si at komposisjonen oppleves som en samlet enhet. For å skape en enhet må balanse, kontraster, bevegelse og proporsjoner harmonere. Uten en enhet i designet vil typografien virke tilfeldig.
F.eks: For å skape en enhet i designet må komposisjonsprinsippene harmonere. I noen tilfeller kan det være ønskelig å gå på tvers av komposisjonsprinsippene nettopp for å skape uorden og ubalanse, dette kan være formålstjenlig.Noen generelle råd for god design:
- Gjør det enkelt
- Vær tydelig
- Vær konsekvent
- Bruk komposisjonsprinsippene.


Les mer fra bloggen

Blatt Gruppen, perfekte profilproduktet, blogg

Den perfekte reklamebæreren

Har du hørt uttrykket reklamebærer tidligere? Det er et ord vi bruker daglig i profileringsbransjen.

Les mer
Blatt Gruppen, konvolutter, blogg

Konvolutter er ofte mottakerens første møte med et firma

Det finnes et hav av konvolutt størrelser, kvaliteter, design. - Vi hjelper deg å velge riktig

Les mer